Richtlijnen voor handelsmerken

Wanneer wordt verwezen naar de CANDID-handelsmerken en de namen van CANDID, beweringen, citaten/prijsopgaven, producten en diensten moeten deze Richtlijnen voor CANDIDhandelsmerken en -merken worden gevolgd.

Richtlijnen voor CANDID-handelsmerken & -merken
U mag de CANDID-handelsmerken enkel en alleen in teksten gebruiken om naar het platform, beweringen, citaten/prijsopgaven, producten en diensten van Candid te verwijzen overeenkomstig de voorwaarden van deze Richtlijnen.

U mag niet:

  • CANDID-logo's, -logotypes, -iconen, trade dress of andere elementen van websites of materialen van CANDID gebruiken, tenzij dit specifiek is toegestaan volgens deze Richtlijnen of andere toepasselijke richtlijnen;
  • De Candid handelsmerken in de naam van uw bedrijf, product, dienst, app, domeinnaam, social media-account of andere aanbieding(en) gebruiken met uitzondering van op seminars en conferenties waarbij Candid een actieve deelnemer is of indien toestemming voor gebruik is verkregen;
  • de Candid handelsmerken op een prominentere wijze gebruiken dan de naam van uw eigen product of dienst;
    de handelsmerken op promotionele handelsgoederen gebruiken die u verkoopt of distribueert (zoals T-shirts, reisbekers, etc.);
  • dingen doen of zeggen of Candid handelsmerken gebruiken op een wijze die duidt op verbondenheid met CANDID of op een wijze die sponsoring, instemming of goedkeuring van uw producten of diensten door CANDID impliceert;
  • de Candid handelsmerken wijzigen, animeren of onrechtmatig gebruiken of met andere symbolen, woorden, beelden of ontwerpen combineren of deze in een tagline of slogan verwerken;
  • de Candid handelsmerken op een wijze gebruiken die in strijd is met deze Richtlijnen.

Richtlijnen voor Social Media
De naam van uw social media-account, enigerlei pagina's of communities als door u beheert mogen niet met een CANDID-handelsmerk beginnen. Daarnaast mogen CANDID-logo's niet worden gebruikt op een wijze die verbondenheid met CANDID kan suggereren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het account, profiel of de afbeeldingen in de header. De enige uitzonderingen op deze eisen zijn wanneer (1) u toestemming heeft verkregen van CANDID door middel van een licentie of gelijkwaardig (hoewel deze licenties in dit kader niet algemeen beschikbaar zijn); of (2) u een CANDID-handelsmerk (geen logo) gebruikt om het doel van uw account, pagina, community te beschrijven, op voorwaarde dat u geen verbondenheid met of instemming door CANDID suggereert; en u in uw account niet de naam of gelijkenis van prominente individuen binnen CANDID gebruikt. U mag uw account, pagina of community bijvoorbeeld niet “Candid Platform” noemen. Het is echter wel aanvaardbaar als u uw account, pagina of community “Fans van het Candid Platform” of “Informatie over het CANDID Platform” noemt, zolang u maar geen gebruik maakt van de CANDID logo's of anderszins de suggestie wekt van verbondenheid met CANDID.