Candid. Platform
for growth.

Frank.news geïntegreerd in de website van het Candidplatform

xfotoredactie FOTO SHUTTERSTOCK

Op deze manier informeren we jullie over onze nieuwe koers als onderdeel van het Candidplatform. De basis is dat we gewoon journalistieke verhalen voor jullie blijven maken met een club van steengoede vakjournalisten.

Zoals jullie - misschien wel - weten is frank.news in 2015 bedacht door Gérard Ghazarian, de eigenaar van Candid. Destijds bestond Candid nog uit een media- en een onderzoeksbureau waar ongeveer vijftien mensen werkten. Gérard was echter ambitieus en wilde bouwen aan een platform van media- en marketingkenners die samen merken en bedrijven zouden groot maken. Bij deze ambitie hoorde ook een volwaardig media- en marketingplatform.

Samen met journalist en oud-hoofdredacteur André Oerlemans bedacht hij daarom media- en marketingsite frank.news, er kwam een budget en een groep journalisten die op een onafhankelijke manier over media en marketing konden schrijven. Behalve de afspraak om af en toe wat experts van Candid op te voeren in onze verhalen hadden we verder alle vrijheid om te doen wat we wilden. Dat ging prima, we hebben zelfs maanden gehad waarin we de 300.000 unieke bezoekers aantikten.

Groeien
Ondertussen bleef Candid steeds groeien; grote bureaumerken als Stroom, Havana Harbor, Daily Dialogues, The Online Company, XXS Amsterdam en M2Media werden onderdeel van de Candidfilosofie die - vrij vertaald - neerkomt op: laat de beste experts uit verschillende marketing- en mediadisciplines samen werken aan de vraag (op consultantniveau) die een klant heeft. Frank.news en het Candidplatform hoorden bij elkaar, maar ontwikkelden zich allebei op een eigen manier. De vraag was: hoe zouden frank.news en het Candidplatform weer wat meer bij elkaar gaan horen zonder de basisprincipes van de journalistiek overboord te gooien? In het begin van dit jaar leek daar duidelijkheid over te komen; Candid en frank.news zouden allebei internationaal gaan. Gérard sprak in de media de ambitie uit om overnames te doen in Europa en wij zouden meegroeien in die plannen; schrijven over internationale onderwerpen, Engelstalig worden en samenwerken met internationale journalisten.

Intelligente lockdown
En toen werd het maart en ging Nederland in een intelligente lockdown. Een bedrijf als Candid is natuurlijk afhankelijk van de marketingbudgetten bij bedrijven en die werden tijdelijk teruggeschroefd door eigenaren en CMO's. Candid maakte een pas op de plaats, nam afscheid van wat medewerkers en budgetten voor 'extra dingen' zoals frank.news werden 'bevroren'. Ergens in juni/juli moest er een beslissing komen of en hoe we vanaf september zouden doorgaan en die keuze is inmiddels gemaakt.

Frank en Candid bij elkaar brengen
De uitdaging was vooral om frank.news en Candid bij elkaar te brengen; er moest iets opgetuigd worden waarin duidelijk is wat Candid kan hebben aan onafhankelijke journalistieke verhalen. Dat effect is er nu wel degelijk in de vorm van veel goodwill, maar het zou wat explicieter mogen. Hiervoor waren twee stappen nodig; als eerste moesten de business van Candid en de content van frank.news beter bij elkaar aansluiten. Het is op zich niet zo ingewikkeld, Marcus Sheridan heeft er met 'They ask, You answer' een prima boek over geschreven waarin de kern is: je moet als bedrijf altijd alle vragen beantwoorden die jouw potentiële klanten hebben. Het zou perfect zijn als wij als journalisten de vragen kunnen beantwoorden waarmee de CEO's en ondernemers worstelen die tot de prospects van Candid behoren. Als wij deze vragen op een journalistieke manier beantwoorden dan kunnen de consultants van Candid dat doen in hun dienstverlening en doet iedereen waar hij goed in is terwijl je veel aan elkaar hebt. Als wij als journalisten een verhaal maken over het beste alternatief voor de huis-aan-huis-folder dan kunnen de mensen van Candid dat alternatief implementeren. Deze vragen van mensen uit het marketing- en ondernemersvak komen meestal op het volgende neer: hoe kan ik groeien als bedrijf en ondernemer met behulp van media en marketing? Terwijl we in het verleden over van alles schreven zou dat vanaf half augustus de rode draad moeten zijn in alle verhalen.
De tweede uitdaging waarvoor we stonden is dat Candid en frank.news qua naamgeving los van elkaar opereerden terwijl frank wel degelijk eigendom is van Candid. Als het Candidplatform een plek is waar kennis over het groeien als merk en bedrijf centraal staat dan zou de journalistieke kennis hierover toch ook op deze plek moeten staan?

Plek op het Candidplatform
Helder verhaal toch? En dus krijgen wij als redactie vanaf half augustus een plek op de site van Candidplatform. Er is een gedeelte op de site waar de mensen van Candid zelf zullen schrijven en nieuwtjes zullen plaatsen, maar onder de noemer 'market news by frank.news' publiceren wij als redactie verhalen over de beste marketing- en mediastrategieën om te groeien als ondernemer en bedrijf. Volgens mij is dat redelijk uniek in Nederland: journalisten die verhalen maken op de website van een bedrijf. Maar ja, niet voor niks betekent Candid 'openhartig' en dat houdt in dat wij als journalisten niet op een eiland moeten opereren, maar moeten openstaan voor andere visies dan alleen de journalistiek. Datzelfde geldt voor de mensen bij Candid die open zullen staan voor de kennis die wij vergaren als journalisten.

Nieuwsbrief
Wekelijks zullen we een nieuwsbrief maken waarin we beide werelden combineren; er komen blogs van de experts van Candid zelf, maar ook journalistieke verhalen over big data, de beste social mediastrategie in Corona Times, de inzet van massamedia versus niche media, merk- versus productcommunicatie, Mark Ritson of Gary V?, investeren of niet tijdens een pandemie en andere onderwerpen die jullie bezighouden. Ook zullen we snel een zeer inhoudelijke podcast gaan maken met steeds een vraag die jullie bezighoudt. Om deze vraag te beantwoorden zullen we de beste experts inschakelen.

We hopen dat jullie ons op deze nieuwe manier blijven vinden en spreken elkaar snel.


FOTO SHUTTERSTOCK

Be Candid,
it’s contagious.

Candidness is the quality of speaking with
honesty and authenticity. Our Candid editorial
team shares stories that matter on media, data,
marketing, creativeness and technology.

Our Candid editorial team
creates stories that matter.

Platform news       All platform news